Sốc với giá dự án “siêu biệt thự” tại Quận 1 giá 800 triệu đồng 1m2

Khu vực Quận 2, TP.Hồ Chí Minh lâu nay có nhiều dự án biệt thự nhất và cũng có mức giá đắt đỏ nhất. Nhưng nay dự án biệt thự ngay tại Quận 1 lập đỉnh mới về giá. (ảnh mang tính minh họa/nguồn:PK).
Khu vực Quận 2, TP.Hồ Chí Minh lâu nay có nhiều dự án biệt thự nhất và cũng có mức giá đắt đỏ nhất. Nhưng nay dự án biệt thự ngay tại Quận 1 lập đỉnh mới về giá. (ảnh mang tính minh họa/nguồn:PK).
Khu vực Quận 2, TP.Hồ Chí Minh lâu nay có nhiều dự án biệt thự nhất và cũng có mức giá đắt đỏ nhất. Nhưng nay dự án biệt thự ngay tại Quận 1 lập đỉnh mới về giá. (ảnh mang tính minh họa/nguồn:PK).
Lên top