Sở hữu bất động sản 2,1 tỉ USD, Kim và Kanye đau đầu chia tài sản ly hôn

Khối bất động sản khổng lồ mà 2 vợ chồng đồng sở hữu lên đến hàng tỉ USD
Khối bất động sản khổng lồ mà 2 vợ chồng đồng sở hữu lên đến hàng tỉ USD
Khối bất động sản khổng lồ mà 2 vợ chồng đồng sở hữu lên đến hàng tỉ USD
Lên top