Xúc tiến gặp mặt đối tác chiến lược 3 miền:

Siêu dự án FLC Quảng Ngãi chính thức khởi động

Lễ gặp mặt Đối tác chiến lược dự án FLC Quảng Ngãi đồng thời diễn ra trên cả 3 miền. Ảnh: FLC
Lễ gặp mặt Đối tác chiến lược dự án FLC Quảng Ngãi đồng thời diễn ra trên cả 3 miền. Ảnh: FLC
Lễ gặp mặt Đối tác chiến lược dự án FLC Quảng Ngãi đồng thời diễn ra trên cả 3 miền. Ảnh: FLC
Lên top