Siết quản lý giao dịch “đặt cọc” ngăn lách luật huy động vốn

Tình trạng lách luật huy động vốn qua hình thức đặt cọc vẫn đầy rủi ro cho khách hàng. Ảnh: Anh Quang
Tình trạng lách luật huy động vốn qua hình thức đặt cọc vẫn đầy rủi ro cho khách hàng. Ảnh: Anh Quang
Tình trạng lách luật huy động vốn qua hình thức đặt cọc vẫn đầy rủi ro cho khách hàng. Ảnh: Anh Quang
Lên top