Siết chặt quản lý hoạt động môi giới bất động sản

TPHCM tăng cường chấn chỉnh việc quản lý giá đất trên địa bàn cũng như hoạt động của môi giới. Ảnh; A. Quang
TPHCM tăng cường chấn chỉnh việc quản lý giá đất trên địa bàn cũng như hoạt động của môi giới. Ảnh; A. Quang
TPHCM tăng cường chấn chỉnh việc quản lý giá đất trên địa bàn cũng như hoạt động của môi giới. Ảnh; A. Quang
Lên top