Shophouse bên sông - “cổ phiếu giá trị” của bất động sản thương mại

Shophouse là sản phẩm bất động sản “thời thượng” bởi sự đa dạng về mục đích sử dụng như vừa để ở, vừa kinh doanh. Ảnh An Lạc.
Shophouse là sản phẩm bất động sản “thời thượng” bởi sự đa dạng về mục đích sử dụng như vừa để ở, vừa kinh doanh. Ảnh An Lạc.
Shophouse là sản phẩm bất động sản “thời thượng” bởi sự đa dạng về mục đích sử dụng như vừa để ở, vừa kinh doanh. Ảnh An Lạc.
Lên top