Second home biển – sản phẩm BĐS du lịch được lòng nhà đầu tư

Second home biển Phan Thiết đang hấp dẫn nhà đầu tư. Ảnh: Mẫu second home tại NovaWorld Phan Thiet.
Second home biển Phan Thiết đang hấp dẫn nhà đầu tư. Ảnh: Mẫu second home tại NovaWorld Phan Thiet.
Second home biển Phan Thiết đang hấp dẫn nhà đầu tư. Ảnh: Mẫu second home tại NovaWorld Phan Thiet.
Lên top