Second home – xu hướng nở rộ, ven đô đắt khách

Không gian mua sắm, giải trí tại Đại đô thị TMS Homes Wonder World. Ảnh: TMS
Không gian mua sắm, giải trí tại Đại đô thị TMS Homes Wonder World. Ảnh: TMS
Không gian mua sắm, giải trí tại Đại đô thị TMS Homes Wonder World. Ảnh: TMS
Lên top