Sẽ rà soát, đánh giá quy mô toàn quốc các nhà ở cũ nát đến hết tháng 12