THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN GẶP KHÓ KHĂN SAU DỊCH COVID-19:

Sẽ đề xuất nhiều giải pháp để tháo gỡ

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại Hội thảo.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại Hội thảo.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại Hội thảo.
Lên top