Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sẽ có cơ chế cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay nhà ở xã hội

Cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách tín dụng phát triển nhà ở xã hội. (Ảnh: T.L)
Cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách tín dụng phát triển nhà ở xã hội. (Ảnh: T.L)