Sau thời gian “găm tiền”, nhà đầu tư bắt đầu gom đất chờ đợt sóng mới

Tại thôn Đồng Táng, xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất từng xảy ra sốt đất, nay chỉ có những nhà đầu tư về hỏi để mua đất "om hàng" chờ làn sóng mới. Ảnh Cao Nguyên
Tại thôn Đồng Táng, xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất từng xảy ra sốt đất, nay chỉ có những nhà đầu tư về hỏi để mua đất "om hàng" chờ làn sóng mới. Ảnh Cao Nguyên
Tại thôn Đồng Táng, xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất từng xảy ra sốt đất, nay chỉ có những nhà đầu tư về hỏi để mua đất "om hàng" chờ làn sóng mới. Ảnh Cao Nguyên
Lên top