Sau Tết, người dùng sẽ được miễn phí truy cập dữ liệu về thị trường bất động sản

Từ 1.2, miễn phí truy cập cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản (Ảnh: Internet)
Từ 1.2, miễn phí truy cập cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản (Ảnh: Internet)