Sau "sốt", đất vùng ven Đà Nẵng hạ nhiệt vẫn khó có người mua

Sau cơn sốt đất, vùng ven Đà Nẵng giảm nhiệt vẫn khó kiếm người mua. Ảnh: TT
Sau cơn sốt đất, vùng ven Đà Nẵng giảm nhiệt vẫn khó kiếm người mua. Ảnh: TT
Sau cơn sốt đất, vùng ven Đà Nẵng giảm nhiệt vẫn khó kiếm người mua. Ảnh: TT
Lên top