Sau sốt đất, đau đầu tính toán “ôm đất” chờ tăng giá hay bán tháo hàng

Nhiều lô đất vẫn bỏ không nhưng ít người hỏi giao dịch khiến nhiều chủ "ôm hàng" đầu suy nghĩ. Ảnh Cao Nguyên.
Nhiều lô đất vẫn bỏ không nhưng ít người hỏi giao dịch khiến nhiều chủ "ôm hàng" đầu suy nghĩ. Ảnh Cao Nguyên.
Nhiều lô đất vẫn bỏ không nhưng ít người hỏi giao dịch khiến nhiều chủ "ôm hàng" đầu suy nghĩ. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top