Sau loạt bài "Resort lấp hồ Đồng Mô": Đã khắc phục xong việc lấp hồ

Theo tổ công tác khắc phục lấp hồ Đồng Mô, đã khắc phục xong việc các doanh nghiệp lấp hồ, trả lại hiện trạng ban đầu. Ảnh: TC- CN
Theo tổ công tác khắc phục lấp hồ Đồng Mô, đã khắc phục xong việc các doanh nghiệp lấp hồ, trả lại hiện trạng ban đầu. Ảnh: TC- CN
Theo tổ công tác khắc phục lấp hồ Đồng Mô, đã khắc phục xong việc các doanh nghiệp lấp hồ, trả lại hiện trạng ban đầu. Ảnh: TC- CN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top