Sau "cuộc chiến" quyền lực, doanh thu và lợi nhuận Coteccons sụt giảm mạnh

Kết quả kinh doanh của Coteccons giảm sau cuộc chiến quyền lực. Ảnh: Quang Duy
Kết quả kinh doanh của Coteccons giảm sau cuộc chiến quyền lực. Ảnh: Quang Duy
Kết quả kinh doanh của Coteccons giảm sau cuộc chiến quyền lực. Ảnh: Quang Duy
Lên top