Sapphire 2 - TNR Goldmark City tung quỹ căn cuối cùng

Hình ảnh căn hộ thực tế tại tòa Sapphire 2 - TNR Goldmark City. Ảnh: TNR
Hình ảnh căn hộ thực tế tại tòa Sapphire 2 - TNR Goldmark City. Ảnh: TNR
Hình ảnh căn hộ thực tế tại tòa Sapphire 2 - TNR Goldmark City. Ảnh: TNR
Lên top