Sắp xếp lô sạp không đúng phương án ở chợ Đầm mới: Bố trí sai do linh hoạt?

Chợ Đầm mới vắng khách vì còn nhiều tiểu thương ở chợ cũ chưa chịu di dời vào. 
Ảnh: Nhiệt Băng
Chợ Đầm mới vắng khách vì còn nhiều tiểu thương ở chợ cũ chưa chịu di dời vào. Ảnh: Nhiệt Băng
Chợ Đầm mới vắng khách vì còn nhiều tiểu thương ở chợ cũ chưa chịu di dời vào. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top