Sắp tới khi bán nhà, người dân có thể bị xóa hộ khẩu?

Lên top