Sắp có thêm siêu dự án khu đô thị New City hơn 2.000 tỉ đồng