Sắp có dự án khu nghỉ dưỡng nước nóng Mỹ An Huế tổng vốn đầu tư 545 tỉ đồng