Sập bẫy dự án ma Green Town

Dự án Green Town cho đến nay vẫn là đất trống và thuộc sở hữu cá nhân. Ảnh: A. Quang
Dự án Green Town cho đến nay vẫn là đất trống và thuộc sở hữu cá nhân. Ảnh: A. Quang
Dự án Green Town cho đến nay vẫn là đất trống và thuộc sở hữu cá nhân. Ảnh: A. Quang
Lên top