Sao Việt trang hoàng nhà đón Tết: Ngọc Trinh chơi trội với hộp quà khổng lồ

Ngọc Trinh và các sao Việt trang hoàng nhà cửa đón Tết. Ảnh: NSCC.
Ngọc Trinh và các sao Việt trang hoàng nhà cửa đón Tết. Ảnh: NSCC.
Ngọc Trinh và các sao Việt trang hoàng nhà cửa đón Tết. Ảnh: NSCC.
Lên top