Sang tên sổ đỏ đất nông nghiệp không đủ đều kiện bị phạt bao nhiêu?

Cần lưu ý khi sang tên sổ đỏ đất nông nghiệp để tránh "tiền mất tật mang". Ảnh: LĐO
Cần lưu ý khi sang tên sổ đỏ đất nông nghiệp để tránh "tiền mất tật mang". Ảnh: LĐO
Cần lưu ý khi sang tên sổ đỏ đất nông nghiệp để tránh "tiền mất tật mang". Ảnh: LĐO
Lên top