Sai phạm tại xây dựng cơ sở hạ tầng các Khu tái định cư Hòa Liên: Có sót người lọt tội?

Hạ tầng Khu tái định cư Hòa Liên, Đà Nẵng vẫn nham nhở do sai phạm trong quá trình thiết kế, thiếu khảo sát địa chất công trình (ảnh T.H)
Hạ tầng Khu tái định cư Hòa Liên, Đà Nẵng vẫn nham nhở do sai phạm trong quá trình thiết kế, thiếu khảo sát địa chất công trình (ảnh T.H)
Hạ tầng Khu tái định cư Hòa Liên, Đà Nẵng vẫn nham nhở do sai phạm trong quá trình thiết kế, thiếu khảo sát địa chất công trình (ảnh T.H)
Lên top