Sa Pa thiếu nước: "Khách sạn phải gửi hết chăn ga về Lào Cai để giặt"

Lên top