Rục rịch cổ phần, VICEM kiến nghị bán tòa nhà điều hành và nhiều đất "vàng"

Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM đang xây dựng dang dở tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM đang xây dựng dang dở tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM đang xây dựng dang dở tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Lên top