“Rót” 400 tỉ hoàn thiện Công viên Hồ điều hòa và hạ tầng xã hội đô thị mới Dương Nội

Công viên hồ điều hòa Bách Hợp Thủy là điểm nhấn quan trọng của khu đô thị mới Dương Nội
Công viên hồ điều hòa Bách Hợp Thủy là điểm nhấn quan trọng của khu đô thị mới Dương Nội