Rộ tình trạng khai thác trộm đất tại Vĩnh Yên

Khai thác trộm đất công khai tại phường Khai Quang (Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc) đã diễn ra từ lâu song lực lượng chức năng tại đây vẫn chưa có động thái nào xử lý. Ảnh: Đ.T
Khai thác trộm đất công khai tại phường Khai Quang (Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc) đã diễn ra từ lâu song lực lượng chức năng tại đây vẫn chưa có động thái nào xử lý. Ảnh: Đ.T
Khai thác trộm đất công khai tại phường Khai Quang (Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc) đã diễn ra từ lâu song lực lượng chức năng tại đây vẫn chưa có động thái nào xử lý. Ảnh: Đ.T
Lên top