Resort "khủng" giá hàng chục triệu đô của Lý Nhã Kỳ có gì đặc biệt?

Lý Nhã Kỳ khoe biệt thự hàng chục triệu đô. Ảnh: NSCC
Lý Nhã Kỳ khoe biệt thự hàng chục triệu đô. Ảnh: NSCC
Lý Nhã Kỳ khoe biệt thự hàng chục triệu đô. Ảnh: NSCC
Lên top