Rao bán nhiều khoản nợ xấu nghìn tỉ của doanh nghiệp bất động sản

Các ngân hàng ồ ạt rao bán các khoản nợ xấu nghìn tỉ liên quan đến các doanh nghiệp bất động sản. Ảnh: Gia Miêu
Các ngân hàng ồ ạt rao bán các khoản nợ xấu nghìn tỉ liên quan đến các doanh nghiệp bất động sản. Ảnh: Gia Miêu
Các ngân hàng ồ ạt rao bán các khoản nợ xấu nghìn tỉ liên quan đến các doanh nghiệp bất động sản. Ảnh: Gia Miêu
Lên top