Rao bán món nợ xấu hơn 4.000 tỉ của chủ đầu tư siêu dự án Kenton

Siêu dự án hơn 10 năm chưa thể thành hình.
Siêu dự án hơn 10 năm chưa thể thành hình.
Siêu dự án hơn 10 năm chưa thể thành hình.
Lên top