Rao bán dự án “ma”, nữ giám đốc Công ty Angel Lina bị bắt

Người dân kéo đến trụ sở công ty Angel Lina đòi trả lại tiền vì mua phải dự án "ma". Ảnh BD.
Người dân kéo đến trụ sở công ty Angel Lina đòi trả lại tiền vì mua phải dự án "ma". Ảnh BD.
Người dân kéo đến trụ sở công ty Angel Lina đòi trả lại tiền vì mua phải dự án "ma". Ảnh BD.
Lên top