Ra mắt thương hiệu Nova E&M thuộc hệ sinh thái Dịch vụ Du lịch NovaTourism

Aqua Arena tại dự án Aqua City sẽ là một trong những điểm đến hàng đầu của các chương trình biểu diễn nghệ thuật đẳng cấp quốc tế
Aqua Arena tại dự án Aqua City sẽ là một trong những điểm đến hàng đầu của các chương trình biểu diễn nghệ thuật đẳng cấp quốc tế
Aqua Arena tại dự án Aqua City sẽ là một trong những điểm đến hàng đầu của các chương trình biểu diễn nghệ thuật đẳng cấp quốc tế
Lên top