Quyết định cưỡng chế thang máy dựng trái phép trong Gamuda Gardens

Từ khi thi công, người dân đã phản ánh nhưng đến nay, chiếc thang xây dựng sai phạm vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Ảnh: CN
Từ khi thi công, người dân đã phản ánh nhưng đến nay, chiếc thang xây dựng sai phạm vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Ảnh: CN
Từ khi thi công, người dân đã phản ánh nhưng đến nay, chiếc thang xây dựng sai phạm vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Ảnh: CN
Lên top