Quy Nhơn: Tháo dỡ công trình xây không phép trên bãi biển

Hàng chục trụ đế bêtông của công trình xây dựng không phép trên bãi biển 
Quy Nhơn đã được đổ xong. Ảnh: N.T
Hàng chục trụ đế bêtông của công trình xây dựng không phép trên bãi biển Quy Nhơn đã được đổ xong. Ảnh: N.T
Hàng chục trụ đế bêtông của công trình xây dựng không phép trên bãi biển Quy Nhơn đã được đổ xong. Ảnh: N.T
Lên top