Quý III.2020: Thị trường nhà đất Hà Nội chỉ ghi nhận 45 căn mở bán

Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý III.2020.
Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý III.2020.
Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý III.2020.
Lên top