Quy hoạch xung quanh vịnh Cửa Lục: Không được động đến rừng ngập mặn

Một cánh rừng ngập mặn tự nhiên tuyệt đẹp bên bờ vịnh Cửa Lục. 
Ảnh: Nguyễn Hùng
Một cánh rừng ngập mặn tự nhiên tuyệt đẹp bên bờ vịnh Cửa Lục. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một cánh rừng ngập mặn tự nhiên tuyệt đẹp bên bờ vịnh Cửa Lục. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top