Quy hoạch thành phố Thủ Đức thành nơi đáng sống

TPHCM đang đẩy nhanh phát triển hạ tầng trên địa bàn quận 2 (sau này sẽ là một phần của Thành phố Thủ Đức) - ảnh Minh Quân
TPHCM đang đẩy nhanh phát triển hạ tầng trên địa bàn quận 2 (sau này sẽ là một phần của Thành phố Thủ Đức) - ảnh Minh Quân
TPHCM đang đẩy nhanh phát triển hạ tầng trên địa bàn quận 2 (sau này sẽ là một phần của Thành phố Thủ Đức) - ảnh Minh Quân
Lên top