Quy định về giá xây dựng công trình chủ đầu tư nên nắm rõ

Giá xây dựng công trình bao gồm đơn giá xây dựng chi tiết và giá xây dựng tổng hợp. Ảnh: LĐO
Giá xây dựng công trình bao gồm đơn giá xây dựng chi tiết và giá xây dựng tổng hợp. Ảnh: LĐO
Giá xây dựng công trình bao gồm đơn giá xây dựng chi tiết và giá xây dựng tổng hợp. Ảnh: LĐO
Lên top