Quốc Trường "Về nhà đi con" sống thế nào trong biệt thự 25 tỉ đồng?

Biệt thự 25 tỉ đồng của Quốc Trường. Ảnh: NSCC
Biệt thự 25 tỉ đồng của Quốc Trường. Ảnh: NSCC
Biệt thự 25 tỉ đồng của Quốc Trường. Ảnh: NSCC
Lên top