Quảng Trị: Đề nghị xin lỗi người dân vì trễ hẹn giải quyết hồ sơ đất đai

Lên top