Quảng Trị đề nghị tăng cường quản lý đất đai để tránh tình trạng sốt đất ảo

Đất ở vùng dự kiến xây dựng sân bay ở tỉnh Quảng Trị tăng giá. Ảnh: TT.
Đất ở vùng dự kiến xây dựng sân bay ở tỉnh Quảng Trị tăng giá. Ảnh: TT.
Đất ở vùng dự kiến xây dựng sân bay ở tỉnh Quảng Trị tăng giá. Ảnh: TT.
Lên top