Quảng Ninh xúc tiến xây hầm đường bộ xuyên biển nối hai bờ Cửa Lục

Hướng tuyến hầm Cửa Lục kết nối hai đầu đông và tây TP. Hạ Long. Ảnh: T.N.D
Hướng tuyến hầm Cửa Lục kết nối hai đầu đông và tây TP. Hạ Long. Ảnh: T.N.D
Hướng tuyến hầm Cửa Lục kết nối hai đầu đông và tây TP. Hạ Long. Ảnh: T.N.D
Lên top