Quảng Ninh không cho phép tách thửa đất dưới 45m2

Lên top