Quảng Nam lập lại trật tự xây dựng, thu hồi các dự án chậm tiến độ

Nhiều dự án bất động sản tại Điện Bàn chậm triển khai, đang bị UBND tỉnh Quảng Nam kiên quyết thu hội
Nhiều dự án bất động sản tại Điện Bàn chậm triển khai, đang bị UBND tỉnh Quảng Nam kiên quyết thu hội
Nhiều dự án bất động sản tại Điện Bàn chậm triển khai, đang bị UBND tỉnh Quảng Nam kiên quyết thu hội
Lên top