Quảng cáo bất động sản sai sự thật: Trò vẽ đường ma mãnh!

Địa ốc Alibaba từng lập dự án bất động sản trái phép phân lô bán nền và quảng cáo sai sự thật để bán hàng. Ảnh cắt từ clip.
Địa ốc Alibaba từng lập dự án bất động sản trái phép phân lô bán nền và quảng cáo sai sự thật để bán hàng. Ảnh cắt từ clip.
Địa ốc Alibaba từng lập dự án bất động sản trái phép phân lô bán nền và quảng cáo sai sự thật để bán hàng. Ảnh cắt từ clip.
Lên top