Phương án cải tạo chung phải thực sự minh bạch, rõ ràng, hài hoà lợi ích...

GS Đặng Hùng Võ - Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: Minh Minh
GS Đặng Hùng Võ - Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: Minh Minh
GS Đặng Hùng Võ - Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: Minh Minh
Lên top