Phú Quốc lên thành phố - Bãi Trường trở thành đô thị trung tâm?

Khu đô thị mới Nam đảo với hạ tầng hiện đại như khu phức hợp Bãi Trường sẽ tạo điều kiện khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của Đảo Ngọc (Ảnh: Khu phức hợp nghỉ dưỡng Phu Quoc Marina Square tại trung tâm Bãi Trường)
Khu đô thị mới Nam đảo với hạ tầng hiện đại như khu phức hợp Bãi Trường sẽ tạo điều kiện khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của Đảo Ngọc (Ảnh: Khu phức hợp nghỉ dưỡng Phu Quoc Marina Square tại trung tâm Bãi Trường)
Khu đô thị mới Nam đảo với hạ tầng hiện đại như khu phức hợp Bãi Trường sẽ tạo điều kiện khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của Đảo Ngọc (Ảnh: Khu phức hợp nghỉ dưỡng Phu Quoc Marina Square tại trung tâm Bãi Trường)
Lên top